Người đàn bà ve chai, nghèo nhưng giàu nhân ái

Nghệ thuật 07/07/18, 08:50

Một hôm anh chủ quán Thấy người đàn bà nghèo Vác chai dầu, bao gạo Với nụ cười bần hàn: "Chị muốn góp công sức Cho những người như mình Mong quán tồn tại mãi Giúp những kiếp cùng đinh". Quanh năm chìm khốn khó Ngày kiếm vài chục ngàn Ốm đau ...

End of content

No more pages to load