Đêm phố vắng im ắng lạ, những đèn vàng gặp nhau…

Nghệ thuật 15/07/19, 15:30

Chợt trở mình thức giấc , Vầng trăng chếch trên đầu. Từng vòng tròn vàng khé, Chắc chị Hằng đi đâu? Chắc chú Cuội đã ngủ? Tiếng cọ sừng rất rõ, Tiếng nặng nề thân trâu... Thôi chợp mắt một tý, Đêm đã đi rất sâu, Phố vắng im ắng lạ, Những đèn vàng gặp nhau... Tít đầu xa ngoái lại, Cặp ...

End of content

No more pages to load