Đề nghị cấp quyền tố cáo cho pháp nhân

Thời sự 08/11/17, 16:53

Hiện, nhiều tổ chức bị xâm phạm quyền lợi nhưng chỉ có thể kiến nghị mà không có quyền tố cáo. Số đơn thư của pháp nhân gửi tới các cơ quan xử lý cũng bị trả lại nhiều. Sáng 8/11, thảo luận về dự thảo Luật tố cáo, đại biểu ...

End of content

No more pages to load