Phân biệt whether và if

Học tiếng Anh 20/11/15, 10:54

Khi If và Whether có thể sử dụng thay thế cho nhau Về ngữ nghĩa câu Ví dụ: Tom didn't know whether Peter would arrive on Friday. Tom didn't know if Peter would arrive on Friday. Tom đã không biết liệu rằng Peter có đến vào thứ sáu hay không Sử dụng khi diễn giải 1 ...

End of content

No more pages to load