Phân biệt pain, hurt và ache

Học tiếng Anh 23/10/15, 18:30

PAIN (n-v) Thường dùng làm danh từ, chỉ sự đau đớn (thể xác), sự đau khổ (tâm hồn), thường là những cái đau rất khó chịu không thể bỏ qua được. Ví dụ: Yesterday I suddenly felt a lot of pain in my stomach. Hôm qua tôi đột nhiên cảm thấy rất đau ...

End of content

No more pages to load