Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc họp báo ngày 15/1 tuyên bố rằng sẽ bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường, mức giá của Trung Quốc trên tổng thể có thể sẽ duy trì mức tăng vừa phải. Nhưng người dân trên khắp cả nước Trung Quốc lại nhìn thấy một thực tế hoàn toàn khác.