Tin chọn lọc sáng 22/3:
---------
- Lương thực và binh lính: 2 điểm yếu chí mạng nếu Trung Quốc phát động chiến tranh
- Sự tàn phá môi trường đối với sự sống trong cuộc chiến kéo dài tại Ukraina