Tin BĐ - ĐL 7/2: 

------------

- Hải cảnh Trung Quốc hiện diện khắp biển đông, thường trực gần như hàng ngày ở Bãi Tư Chính

- Sự trỗi dậy và suy tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc