Tại sao Hoa kiều Mỹ lại ủng hộ Tổng thống Trump?

Trong cuộc bầu cử lần này, nhiều Hoa kiều đứng về phía Tổng thống Trump với lập trường rõ ràng.

Ông Trương Quân (Zhang Jun), chủ tịch Hội đồng hương ở khu phố Tàu New York, và ông Thái Khả Phong (Cai Kefeng), cựu chủ tịch Hiệp hội Cây Bút của hội nhà văn Hoa kiều, đã nói: các giá trị truyền thống của người Hoa, ký ức đau thương về xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, bản chất “nói một đằng, làm một nẻo” của Đảng Dân chủ và những hành động của phe cánh tả cực đoan ở Hoa Kỳ, v.v., tất cả đều là những nguyên nhân khiến họ trở thành “những người hâm mộ kiên định đối với Tổng thống Trump”.