Những ngày này, cả thế giới đang lao đao vì những con vi-rút bé xíu mang tên Corona. Số nạn nhân tăng luỹ tiến từng ngày khiến tất cả chúng ta ít nhiều đều cảm thấy sợ hãi. Chúng ta không biết con vi rút này chừng nào sẽ biến mất, nhưng bây giờ, hãy tạm thời bỏ qua chuyện này, để suy nghĩ về những ngày sau đó, khi tất cả đã qua đi, chúng ta sẽ còn lại được gì?