Nguy cơ bùng phát dịch ở Quảng Ngãi; Giãn cách huyện hơn 155.000 dân ở Thanh Hóa