Theo ntd, Larry Prout Jr., từ Howell Michigan, vừa chụp những bức ảnh tốt nghiệp trung học của mình vào tháng trước, và cậu sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19 vào cuối tháng 6 này. Không ai ngờ rằng cậu có được một cuộc sống hạnh phúc như vậy, ngay cả các bác sĩ cũng từng nói cậu không thể sống quá hai tuần sau khi chào đời.