Sống và trải nghiệm nhiều đất nước trên thế giới, trở thành Thạc sỹ ngành Khoa học môi trường tại Thụy Sĩ, nhưng cuối cùng NTK Ngọc Anh lại tìm thấy giá trị và hạnh phúc thực sự của đời mình trong nghề thiết kế.