Kể từ khi Tập đoàn Giang Trạch Dân - cựu bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã hùa theo thực hiện và thúc đẩy chính sách bức hại, biến tỉnh Hồ Bắc trở thành một trong những khu vực bị bức hại nặng nề nhất trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đồng thời, người tham dự bức hại trong khu vực gặp quả báo cũng chiếm số lượng cao nhất cả nước.