Điêu đứng trước ‘Tam thoái’, ĐCSTQ đang ra sức tẩy não trẻ em

----

Nhiều người dân Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố nhồi nhét hệ tư tưởng đỏ và đầu trẻ em. Một số nhà bình luận nói rằng điều này cho thấy ĐCSTQ đang điêu đứng trước phong trào “Tam thoái” (rút khỏi các tổ chức của đảng, đoàn, đội) trên toàn thế giới.