Người Việt và công dân của 56 nước khác đã tham gia chuỗi sự kiện đặc biệt tại thành phố New York nổi tiếng của nước Mỹ.