Cuộc chiến Nga-Ukraina hiện đã bước sang tháng thứ tám. Các diễn tiến cho đến nay đã vượt ra ngoài tất cả các dự báo. Chiến thắng được mong đợi của Nga đã tỏ ra ngày càng xa vời. Hậu quả của cuộc chiến sẽ vô cùng tàn khốc. Các dấu hiệu đều cho thấy đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài và khó khăn. Nhà sử học Joseph V. Micallef người Mỹ đã có một phân tích khá toàn diện hậu quả của cuộc chiến từ góc nhìn địa chính trị. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại một số nét chính của những phân tích này.