Ca khúc: Liên Hoa Tụng - Piano Tài Tuấn - Diễn xướng Nhất Nam

Nguồn: chanhkien.org

Nhạc: Tân Vận

Chuyển lời: Nhất Nam

Piano: Tài Tuấn

Diễn Xướng: Nhất Nam

(Lời Việt)

Từ Thiên Quốc mỹ diệu từng rơi rớt xuống trần.

Chìm sâu trong hồng trần thân lấm bùn.

Ngàn năm luân hồi trải bao khó nạn

chỉ mong được quy chân chí không đổi thay

Sư Ân cứu độ mang từ bi vô hạn.

Mở ra Thiên môn, khơi xuất Chân niệm

Cùng Chính Pháp theo Sư Phụ hoàn thành ước nguyện.

Trùng tổ Thương Khung, một đài sen

Từng bông sen tịnh được Sư Tôn trồng.

Vì Chính nên theo Phụ xuống gian.

Kìa Pháp quang rọi, làm tan giá lạnh

tỏa hương thanh tao thoát nơi trần gian.

Sư Ân cứu độ mang từ bi vô hạn.

Mở ra Thiên môn, khơi xuất Chân niệm

Cùng Chính Pháp theo Sư Phụ hoàn thành ước nguyện.

Trùng tổ Thương Khung, một đài sen