Bắc Kinh tiếp tục đàn áp giáo sĩ Công giáo ngẩng cao đầu trước ĐCSTQ

Kể từ khi ĐCSTQ giành được chính quyền bằng bạo lực ở Trung Quốc vào năm 1949, tín ngưỡng tâm linh là một trong những mục tiêu đàn áp chính của lực lượng này.

Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng các giáo sĩ chọn ở ngoài quỹ đạo của Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CPCA) đã bị chính quyền quản thúc tại gia hoặc mất tích.