‘Di Kiên Chí’ là cuốn sách nổi tiếng do Hồng Mai, một Thừa tướng thời Nam Tống tập hợp các ghi chép trong nhiều năm, trong đó có thuật lại nhiều sự kiện thần kỳ. Chúng ta cùng nghe về 3 bảo vật thần kỳ được nhắc tới trong ‘Di Kiên Chí’ mà khoa học hiện đại rất khó giải thích…