Quý vị thân mến, các phương pháp và hình thức trị liệu của y học Trung Quốc thời cổ đại rất phong phú đa dạng, trong đó có một số nội dung mà ngày nay bằng một cách khách quan, con người hiện đại đã dần dần tiếp nhận. Một vị Thầy thuốc Trung y trước khi lâm chung ở tuổi thứ 112 đã để những lời khuyên xác thực là rất có ích đối với chúng ta, giúp kéo dài thọ mệnh. Có thể nó sẽ giúp quý vị đề cao nhận thức đối với sức khỏe. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với chương trình hôm nay của Lắng đọng đêm về.