Thực trạng đau thương toàn thế giới: Không tử vì chiến tranh khói lửa mà hao mòn chết yểu vì ô nhiễm môi trường

Sức khoẻ 15/02/18, 11:41

Cuộc đua tăng trưởng kinh tế thị trường khiến toàn nhân loại đang phải trả cái giá cắt cổ theo đúng nghĩa, không loại trừ bất cứ nơi nào nhưng khu vực gánh chịu nhiều nhất là những nước đang phát triển như Việt Nam, Trung Quốc, Pakistan... Ô nhiễm môi ...

End of content

No more pages to load