Bạn đã thực hiện những tấm hình đẹp và muốn chia sẻ với độc giả của Đại Kỷ Nguyên? Đây chính là cơ hội dành cho bạn! Mỗi ngày, chúng tôi đều đăng những bức ảnh đẹp do độc giả gửi đến.

Chúng tôi đều ghi tên tác giả trên mỗi bức ảnh, kèm theo link về tài khoản flickr/FB/500px… (nếu có) ở cuối bài viết mục Ảnh đẹp.

Để gửi ảnh cho thời báo Đại Kỷ Nguyên, bạn chỉ cần làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Xem xét điều khoản “Ảnh đẹp trong ngày”:

Tôi đồng ý đăng tải bức ảnh của tôi trên dkn.tv và được công khai ghi nhận theo tên gọi và vị trí địa lý nếu như ảnh của tôi được lựa chọn đăng trong chuyên mục “Ảnh đẹp trong ngày”.

Bức ảnh tôi gửi là tác phẩm của tôi và không vi phạm bản quyền của bất cứ người nào khác.

Khi gửi ảnh, tôi đồng ý cho phép Đại Kỷ Nguyên có quyền vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, và giấy phép trên toàn thế giới để sử dụng ảnh này cho mục đích kinh doanh, bao gồm cả chuyên mục “Ảnh đẹp trong ngày”.

Tôi hiểu và xác nhận rằng Đại Kỷ Nguyên có quyền tuyệt đối để tùy ý lựa chọn “Ảnh đẹp trong ngày”, và rằng tất cả quyết định của Đại Kỷ Nguyên đều là quyết định cuối cùng. Tôi cũng hiểu và xác nhận rằng, với việc gửi ảnh cho Đại Kỷ Nguyên, Đại Kỷ Nguyên không đảm bảo sẽ chắc chắn chấp nhận hay công bố bức ảnh.

Tôi đủ 13 tuổi trở lên.

Tôi hoàn toàn đồng ý rằng việc gửi ảnh này được thực hiện theo Điều khoản Dịch vụ của thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Thể hiện sự chấp thuận của bạn về các Điều khoản và Điều kiện bên trên bằng cách xác nhận vào ô dưới đây:

[contact-form-7 id=”8362″ title=”Gửi Photo”]