Như Đào trong gió tuyết cười
Mỏng manh cánh thắm mà ngời ngời hương
Xá gì mưa nắng canh trường
Bão giông chẳng ngại kiên cường vươn lên

Mùa xuân đang đến gần bên
Xua đi giá lạnh ấm thêm môi cười
Thế gian chào đón xuân tươi
Theo Chân Thiện Nhẫn sáng ngời kỷ nguyên

Mùa xuân đang đến gần bên, xua đi giá lạnh ấm thêm môi cười (Ảnh: Pinterest)

Suối trong dòng nước dịu hiền
Phật Ân sáng rọi an yên thái hòa
Thế nhân khắp khắp ngợi ca
Từ bi Phật chủ chan hòa muôn nơi

Luân hồi trần thế nổi trôi
Nay gặp Đại Pháp về thôi.. nhớ nhà !

Luân hồi trần thế nổi trôi, nay gặp Đại Pháp về thôi.. nhớ nhà ! (Ảnh: pinosy.com)

Kim Thoa