Mưa rơi như nước mắt
Trời thương ai nhớ ai
Xám một màu tro lạnh
Nắng vàng xưa đã phai

Giọt dài thương giọt vắn
Bong bóng vỡ trong chiều
Đêm dày trêu cỏ ướt
Thương hoa gầy liêu xiêu

Đêm dày trêu cỏ ướt, thương hoa gầy liêu xiêu (Ảnh: Pixabay)

Mưa rơi như nước mắt
Gõ nhịp buồn vô tâm
Lời mưa như vết cắt
Thương tích đầy dấu chân

Bao giờ trời ươm nắng
Bao giờ mây trắng bay
Khắc vào ta dấu lặng
An nhiên trái tim này

Khắc vào ta dấu lặng, an nhiên trái tim này (Ảnh: nicepik.com)

Dạ Thủy

Từ Khóa: