- Israel hủy 80.000 liều vaccine Pfizer

- Yêu cầu đình chỉ công tác bí thư, chủ tịch phường vì cho người cách ly tại nhà