Homer’s Odyssey kể rằng sau 10 năm vây hãm thành Troy không có kết quả, những người lính Hy Lạp đã lập ra một kế hoạch giấu một nhóm binh lính bên trong một con ngựa gỗ khổng lồ, được bỏ lại bên ngoài các trận địa của thành phố.

Quân đội Hy Lạp sau đó giả vờ rút lui. Người Trojan, tin rằng họ đã thắng trong cuộc chiến, đã mang con ngựa vào bên trong thành phố như một chiến lợi phẩm. Nhưng đêm đó, những người lính Hy Lạp lẻn ra khỏi ngựa và mở cổng thành, để lực lượng của họ tiến vào và đánh bại thành Troy.

Có một phiên bản đương đại của câu chuyện Con ngựa thành Troy nổi tiếng trong quá khứ, đó là Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris.