WHO cảnh báo rằng virus corona có thể vẫn lưu lại trên tiền mặt trong nhiều ngày sau khi tiếp xúc và mọi người nên tránh chạm tay vào mặt sau khi cầm tiền.

“Chúng tôi biết rằng tiền thường xuyên từ tay người này sang tay người khác và có thể thu gom đủ loại vi khuẩn, virus và những thứ tương tự”, người phát ngôn viên của WHO nói, “Mọi người nên rửa tay hoặc sử dụng chất khử trùng tay sau khi cầm tiền, đặc biệt là trước khi ăn hoặc trước khi xử lý thực phẩm”.