'Vu cho dân bị tâm thần' - Cảnh sát TQ vô pháp vô thiên

Trong những năm qua, ĐCSTQ ngày càng coi “bệnh viện tâm thần” là một phương thức “hợp pháp” để bức hại và giam giữ những người bất đồng chính kiến ​​và những người khiếu kiện, nhằm bịt ​​miệng họ. Bệnh viện tâm thần của ĐCSTQ thực chất là một trại tập trung giết người kinh khủng và độc ác – giết người công khai bằng ma túy mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Theo thống kê và các cuộc phỏng vấn do trang web nhân quyền “Dân sinh quan sát” (Minsheng Observation) thực hiện trong những năm qua, trang web này đã ghi nhận 510 trường hợp “mắc bệnh tâm thần” trên cả nước kể từ tháng 12/2007.

Trang web tuyên bố rằng, chẩn đoán “mắc bệnh tâm thần” liên quan đến triệt hạ quyền tự do cá nhân và hủy hoại uy tín của công dân. Một người bị chẩn đoán “mắc bệnh tâm thần” có thể được đưa đến bệnh viện tâm thần để “điều trị” mà không cần thủ tục pháp lý. Một khi một người bị gán mác “mắc bệnh tâm thần”, bất cứ điều gì anh ta nói ra sẽ bị coi là điên rồ. Mọi phản kháng đều là “điên rồ”. Bắt buộc dùng thuốc, uống thuốc, trói và sốc điện trở thành biện pháp “điều trị” hợp pháp, không bị xem là “tra tấn, bức hại” – dù nó là một hình thức tra tấn về cả thể xác và tinh thần bị che giấu.