Mọi người thường hay nghĩ rằng: các cặp vợ chồng thời xưa luôn là chồng “cao cao tại thượng”, vợ thì “nâng khăn sửa túi”, thật ra cách nói này không đúng chút nào, đạo vợ chồng mà người xưa chú trọng không phải là như vậy…