Sống trong tuyên truyền của Đức Quốc Xã, nhiều người đã không nhận ra cuộc tàn sát người Do Thái là một tội ác. Lịch sử đang tái diễn mà nhiều người không biết đến.