(Bài viết của Văn Tư Duệ đăng trên Minh Huệ Nét, ngày 03-01-2021)

Rất nhiều biến hóa đã bắt đầu triển hiện ra kể từ sau ngày 21 tháng 12, ngày này cũng giống như một đường ranh giới. Rốt cuộc vào ngày 21 tháng 12 đã xảy ra chuyện gì?

Vào ngày này, Bộ trưởng Y tế nước Anh cho biết chủng virus đột biến “mất kiểm soát”. Chỉ trong thời gian mấy ngày, virus corona chủng mới đột biến đã lây lan đến Nam Phi, Đan Mạch, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, và ngay cả Đài Loan là nơi phòng hộ dịch bệnh tốt nhất cũng đã xuất hiện chủng virus đột biến. Thế thì tình huống sắp tới sẽ như thế nào? Sự việc vẫn đang trong biến hóa, hãy để chúng ta quay đầu nhìn lại tình cảnh dịch bệnh “đợt này chưa qua, đợt khác đã đến” trong lịch sử.