Đến nay 15/2, Vĩnh Phúc vẫn đứng đầu cả nước về số người nhiễm corona (Covid-19). Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh này đã có văn bản hỏa tốc xin thêm bác sĩ.