Tổng cục Trưởng Phòng chống Thiên tai cho biết ngày 6/7, đang lên kịch bản phân lũ, sơ tán dân ở khu vực miền Bắc nếu Trung Quốc tăng lượng xả lũ.