Tham gia giao thông ở Việt Nam là một trải nghiệm rất khác biệt và đáng nhớ đối với những du khách nước ngoài. Nhưng ngay cả với một số người Việt, đôi khi họ cũng phải ngạc nhiên tự hỏi: Giữa đám đông này tôi là ai và đây là đâu?