Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vẫn chưa ngã ngũ và kết quả công bố cuối cùng dự kiến sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

Một số bang quan trọng mà ông Trump dẫn đầu đều bị ông Biden vượt lên do phiếu bầu gửi qua đường bưu điện. Hiện Đảng Dân chủ và truyền thông chủ lưu tại Mỹ đã dùng các thủ đoạn bất hợp pháp đã đánh bại ông Trump và Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, ông Viên Cung Di một nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông đang sống tại Mỹ trong cuộc phỏng vấn với tờ Secretchina mới đây cho rằng đằng sau còn có âm mưu to lớn hơn. Ông tin rằng, thế lực chống Trump đang vạch kế hoạch chính biến, nhưng đây chỉ là một phần trong bàn cờ.