Tỉnh Quý Châu, Trung Quốc gần đây phải hứng chịu những cơn mưa lớn liên tục, dòng lũ dẫn đến sạt lở núi, đường sá hư hại, mất điện mất nước, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.