Có lẽ điều khó làm nhất, chính là mở miệng vay mượn tiền.