Vì sao Q.7 chậm chuyển tiền hỗ trợ mai táng người dân mất vì Covid? Bình Định có ổ dịch cộng đồng