Vì sao phải xây dựng bức tường biên giới Mexico?

Vì sao phải xây dựng bức tường biên giới Mexico?