Cuộc tổng tuyển cử này không chỉ dừng lại ở việc Hoa Kỳ bầu chọn tổng thống, mà ông Trời cũng đang chọn ra những người tốt. Bởi đó là một cuộc tổng tuyển cử đã cho chúng ta thấy hết thói đời ấm lạnh chốn nhân gian. Một cuộc tổng tuyển cử phơi bày tất cả đúng sai, thiện ác.