Trịnh Ngải Hân luôn giữ vững niềm tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công và không sợ cường quyền. Cô đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Cô giống như bức tranh “Hoa sen trong thế giới trần tục” của chính mình, không sợ phong ba bão táp, dưới sự khủng bố trắng của ĐCSTQ, với lòng nhân hậu và sự kiên trung của mình, cô đã để lại một vẻ đẹp thánh khiết, khí chất phi phàm, chính trực cao thượng trên thế gian này mãi mãi.