Vì sao gia đình nhiều mâu thuẫn như vậy? (Phần 4: Đạo của người vợ)
"Giữa vợ chồng biết bù trừ đắp đổi cho nhau, chứ không phải là oán hận nhau."