Lời tiên đoán thành sự thật, Đấu Việt Tiêu tạo phản gây ra tai họa diệt tộc

Đấu Tử Văn vội vàng đi tìm Đấu Tử Lương, nói với ông rằng: “Không thể giữ lại đứa bé Việt Tiêu này. Tiếng khóc của nó giống như sói hú, sau này nó lớn lên chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ dòng họ Nhược Ngạo của chúng ta bị diệt vong…

“Lang tử dã tâm” – “lòng lang dạ sói” – là một câu thành ngữ hình thành trong dân gian, câu thành ngữ này muốn nói rằng loài sói từ khi sinh ra đã sẵn có bản tính hung ác, cho dù là được huấn luyện từ nhỏ thì cũng khó mà thuần phục được. Loài sói có hình dáng giống với giống chó to khỏe, nhưng chúng lại không trung thành như loài chó, khi gặp thời cơ, dưới sự điều khiển của bản tính hung ác chúng sẽ làm chuyện xấu.