Lịch sử đối đầu đang ủng hộ U23 Indonesia, tuy nhiên U23 Việt Nam hiện tại có nhiều yếu tố để thay đổi lịch sử trong cuộc đối đầu giữa 2 đội tối 24/03.