Theo ông Flynn, việc này không đòi hỏi nhiều hành động tại tòa, mà cần có thêm nhiều người Mỹ đến để kể câu chuyện của họ. Ông cho biết hàng trăm và hàng trăm người Mỹ từ các bang khác nhau đang tới, với 10 đến 12 bản tuyên thệ mới đã nhận được từ mỗi bang chỉ trong ngày thứ Bảy (28/11).