Vượt qua 700 hồ sơ, ứng viên duy nhất được tuyển dụng vị trí cán bộ chương trình nhà ở Liên Hợp Quốc, câu chuyện của chị Nguyễn Thuỳ Trang kể về hành trình đi tìm ngôi nhà thực sự bình an trong một thế giới bất ổn và bất an ngay chính trong bản thân mình.