Chỉ đưa tin “tin tốt”, lảng tránh thông tin tiêu cực đã và đang là phương thức giúp ĐCSTQ che dấu sự thật và làm sai lệch thực tế. Cách làm này biểu hiện rõ nhất trong việc đưa tin về đại dịch viêm phổi Vũ Hán và thiên tai trong thời gian qua.

Khi những cơn mưa và lũ lụt đang tàn phá miền nam Trung Quốc vào đầu tháng Bảy khiến nhiều người thiệt mạng và một lượng lớn dân cư phải di chuyển chỗ ở để tránh nạn, thì trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc luôn xuất hiện các thông tin tích cực mà không phải là các thông tin về thiên tai.

Hầu hết các thông tin mà truyền thông Trung Quốc đưa đều vận dụng một khái niệm gọi là “năng lượng tích cực”, khái niệm này đã trở nên phổ biến kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng cho việc đối nội và đối ngoại.
....