Trong những ngày gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc tập trung đưa tin về tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ, nhằm khiến người dân nhầm tưởng rằng tình hình dịch bệnh ở Mỹ nghiêm trọng hơn ở Trung Quốc.