'Truyền thông im lặng' - tất cả đều có liên quan đến các công ty Trung Quốc

Vẫn chưa rõ lý do tại sao giới truyền thông im lặng trước gian lận bầu cử Mỹ, nhưng nếu bạn nhìn vào mối quan hệ giữa truyền thông chính thống và các công ty Trung Quốc do ĐCSTQ kiểm soát, có thể thấy một số manh mối.